Пісьменнік

Твор

Янка Купала"Матцы"
Якуб Колас"Мацерына гора"
Пятрусь Броўка "Голас сэрца"
Аркадзь Куляшоў"Маці"
Пімен Панчанка"Цяжкое партызанскае качэўе…"
Максім Танк"Рукі маці"
Ніл Гілевіч"Маці"
Рыгор Барадулін"Памінаю маму..."
Яўгенія Янішчыц"Мамчына сіла"
Васіль Зуёнак"Калі трымае маці на руках..."
Aнaтoль Bяpцiнcкi"Maцi пячэ xлeб"
Мікола Ляшчун"Я слаўлю маму"
Уладзімір Ліпскі"Мама. Малітва сына"
Янка Брыль"Маці"