Дзяржаўная ўстанова культуры

“Воранаўская раённая бібліятэка”

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

 

МЭТАВАЯ ПРАГРАМА

 

“Я ЛЮБЛЮ СВОЙ РОДНЫ КРАЙ”

праграма па фарміраванню і ўмацаванню краязнаўчай дзейнасці

на 2021 - 2025гг.

 Абгрунтаванне Праграмы

          Кожны край мае асаблівую гісторыю, самабытную і непаўторную культурную і прыродную спадчыну. Вывучэнне гістарычнага мінулага дазваляе ўзнавіць карціну жыцця нашых продкаў, паказаць вытокі сучаснасці. Дарэчы, кожны чалавек павінен ведаць гісторыю родных мясцін, культурныя традыцыі свайго краю, вядомых землякоў-продкаў і суайчыннікаў, якія шмат зрабілі дзеля Бацькаўшчыны, дабра і хараства на зямлі. А ведаць — гэта значыць цаніць і шанаваць, ганарыцца і будзіць годнасць, пачуццё патрыятызму, без якога няма асобы.

 Галоўная мэта Праграмы

          Праграма накіравана на адраджэнне і захаванне гістарычнай спадчыны, найбольш поўнае і якаснае накапленне краязнаўчых рэсурсаў у бібліятэках ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”, іх рацыянальнае выкарыстанне для задавальнення інфармацыйных патрэб насельніцтва.

 Задачы Праграмы 

  • Распаўсюджванне інфармацыі аб краязнаўчых і мясцовых дакументах, краязнаўчых ведаў сярод насельніцтва, а таксама рэкламаванне краязнаўчых збораў і інфармацыйных магчымасцей бібліятэк.
  • Вывучэнне гісторыі і самбытнай культуры, народных традыцый, духоўнага адраджэння. Збор матэрыялаў для музейных экспазіцый, арганізацыя экскурсій, афармленне выстаў народнай творчасці і папулярызацыя работ мясцовых умельцаў, афармленне альбомаў, летапісаў населеных пунктаў, стэндаў, вядзенне тэматычных папак.
  • Выхаванне ў падрастаючага пакалення павагі да гістарычнага мінулага, выхаванне гонару за майстроў, захаванне традыцый. Павышаць узровень інфармаванасці кожнага карыстальніка бібліятэкі па пытаннях краязнаўства.

 Тэрмін рэалізацыі Праграмы

        2021-2025 гг.

        Праграма ўяўляе адзін з пастаянных напрамкаў работы бібліятэк раёна і з’яўляецца комплекснай, прыярытэтнай і доўгатэрміновай.

        Каардынацыю работы па рэалізацыі і Праграмы ажыццяўляе аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”.

        Выканаўцамі Праграмы з’яўляюцца філіялы “Нацкая сельская бібліятэка”, “Канвелішская сельская бібліятэка”, “Беняконская сельская этнаграфіі”, “Пагародзенская сельская бібліятэка”, “Больцінікская сельская бібліятэка”, “Місявіцкая сельская бібліятэка”, “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

 Мэтавая аўдыторыя

        Дзеці: дашкольнікі, школьнікі, падлеткі;

        Юнацтва: студэнты сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, навучэнцы старэйшых класаў;

        Моладзь;

        Дарослая аўдыторыя: карыстальнікі бібліятэк, бібліятэкары, прафесіяналы і спецыялісты ў галіне гісторыі.

 Чакаем вынікі рэалізацыі Праграмы:

Бібліятэка павінна стаць не толькі захавальніцай агульначалавечых каштоўнасцей, але і цэнтрам краязнаўства. Садзейнічаць фарміраванню культуры і грамадзянскай пазіцыі маладога пакалення, асваенню разнастайнымі катэгорыямі насельніцтва беларускуай нацыянальнай культуры, беларускай гісторыі і літаратуры, абуджэнне цікавасці да чытання гістарычнай і краязнаўчай літаратуры.

 Змест Праграмы

Формы і метады рэалізацыі Праграмы

Тэрмін выканання

Выканаўцы

1.Навукова-даследчая дзейнасць

1.1.Правядзенне даследаванняў з мэтай выяўлення кола чытачоў, якім патрэбна інфармацыя па краязнаўчым накірунку. Вывучэнне іх запытаў і інтарэсаў.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

1.2.Выяўленне і распаўсюджванне сярод філіялаў станоўчага вопыту і перадавых методык работы па краязнаўству.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

1.3.Выяўленне крыніц інфармацыі краязнаўчага зместу ў фондах бібліятэк з мэтай вывучэння яго адпаведнасці запытам і патрэбам чытачоў.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу, “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

2.Фарміраванне фонду па профілю Праграмы

 2.1.Выяўленне і набыццё выданняў краязнаўчага характару.

2021-2025

Аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду

2.2.Афармленне падпіскі на перыядычныя выданні краязнаўчага зместу.

2021-2025

Аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду

2.3.Абагульненне назапашанага матэрыялу, стварэнне і папаўненне матэрыяламі ўжо існуючых тэматычных папак па тэматыцы Праграмы.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

2.4.Стварэнне ўласных электронных рэсурсаў, слайд-аглядаў, выданне буклетаў, брашур, дайджэстаў на аснове публікацый перыядычнага друку і іншых матэрыялаў з фондаў бібліятэк..

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу, “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

3.Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне Праграмы

 3.1.Максімальнае папаўненне новымі матэрыяламі па тэматыцы Праграмы раздзелаў сістэматычнай картатэкі артыулаў, краязнаўчай картатэкі, электроннай праграмы “Аналітыка”.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

3.2. Выкананне даведак краязнаўчай тэматыкі.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

3.3.Адлюстроўваць дзейнасць бібліятэк па выкананню Праграмы на сайце ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

3.4.Асвятленне работы бібліятэк у рамках Праграмы на старонках перыядычнага друку.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

3.5. Актывізацыя індывідуальнай работы з катэгорыямі чытачоў, якія маюць абмежаванні ў жыццядзейнасці.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

3.6. Падрыхтоўка і правядзенне аглядаў літаратуры па тэматыцы Праграмы.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

3.7.Арганізаваць і правесці гадзіны краязнаўства:

“Дарогамі дзяцінства, сэрцу любы край”,

“Імёны ў гісторыі краю”.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

3.8.Аказанне метадычнай і практычнай дапамогі бібліятэкам раёна ў арганізацыі інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці па выкананню Праграмы.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

4.Метадычнае забеспячэнне Праграмы

 4.1.Краязнаўства як адзін з важнейшых напрамкаў работы бібліятэкі”.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.2.Стварэнне нацыянальнага каларыту ў інтэр’ерах бібліятэк, выкарыстоўваючы вырабы народных майстроў, умельцаў, афармленне выстаў іх работ.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

4.3.Стварэнне пры бібліятэках аматарскіх аб’яднанняў гісторыка-краязнаўчага накірунку.

2021

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

4.4.Збор фальклорных твораў: прымавак, прыказак, абрадавых песень, жартаў, казак, мясцовых паданняў. Адлюстраванне іх у тэматычных альбомах і папках, выкарыстанне іх ў бібліятэчных мерапрыемствах.

2016-2020

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

4.5. Абагульненне вопыту работы бібліятэк сістэмы па краязнаўству.

2021

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.6. Аказанне метадычнай і практычнай дапамогі бібліятэкам сістэмы па выкананню Праграмы.

2021-2025

 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.7. Падвядзенне вынікаў работы па Праграме на круглым стале.

 

2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

5.Інфармацыйна-масавая работа па Праграме

Аформіць цыклы кніжна-ілюстрацыйных выстаў:

Аформіць цыклы кніжна-ілюстрацыйных выстаў:

“Я вітаю цябе, незабыўны мой кут!”,

“Край у творчасці пісьменнікаў”, “Шматгалоссе роднага краю”,

“Літаратурная спадчына краю”,

“Край мой – гонар мой”,

“Мая малая радзіма”,

“Мая зямля – зямля бацькоў”,

“Вёска, у якой я жыву”,

“Малая радзіма – вялікая любоў”

“Край чароўны – сэрцу дарагі”,

“Вандруйце,  сябры, па роднай зямлі”,

“Жывуць традыцыі – квітнее зямля”,

“Як ты сэрцу майму  міла, дарагая Беларусь!”,

“Зямля, дзе пачаўся твой лёс”,

“Жыву і дыхаю, мой родны край, табой!”,

“Зямля бацькоў – мой родны кут”,

“З глыбінь памяці народнай”,

“Зямля бацькоў – зямля святая”

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

Краязнаўчыя ўрокі, гадзіны, вандроўкі, падарожжы, замалёўкі:

“Пра тую зямлю, дзе нарадзіўся”,

“Зямлі маёй мінулы лёс”,

“Я вырас тут – і край мне гэты дарагі”,

“Помнікі гісторыі і культуры раёна”,

“Воранаўшчына мая! Да болю любы край”,

“Народным традыцям жыць і дужэць” ,

“Адкуль пайшла Воранаўская зямля”,

“Край мой родны”,

“Пазнай свой край”,

“Вёска мая - я часцінка твая”.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

Вечары-ушанаванні, вечары-успаміны, вечары-партрэты, гутаркі:

“Літаратурны партрэт Воранаўшчыны”

“Нашы славутыя землякі”,

“Героі - нашы землякі”,

“Памятае зямля герояў сваіх”,

“Імі ганарыцца наша вёска”

“Шматгалоссе роднай зямлі”,

“Знаёмцеся з творчасцю нашых землякоў”,

 “Літаратурная Воранаўшчына”, “Спявак зямлі роднай”,

“Паэты аб Воранаўскім  краі”,

“Слаўлю свой край у вершах і песнях”,

“Мой родны край у паэтычных радках” (гучныя чытанні вершаў мясцовых паэтаў)

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

Літаратурныя гасцёўні, вечары-фальклору, літаратурна-музычныя вечарыны, агляды творчасці, паэтычныя вечарыны:

“Звычаі і абрады зямлі беларускай”,

“З крыніц спрадвечных”

“Край у творчасці паэтаў”

“Паэтычным словам славім родны край”

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

Фальклорныя вечары, інсцэнаваныя гутаркі, гадзіны хатняй энцыклапедыі, святы беларускай кухні, гістарычныя ўрокі, гадзіны этнаграфіі, майстар-класы:

“Жыццё і побыт беларусаў”,

“У вадзяным віры век вякуюць жыхары”,

“Беларускі ручнік”,

“Вясковая печ – цуд ды і толькі”,

 “Танцы нашай мясцовасці”,

“Гартаючы старонкі гісторыі краю”
“У падарожжа па роднай зямлі”.

2021-2025

Філіялы “Нацкая СБ”, “Канвелішская СБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Пагародзенская СБ”, “Больцінікская СБ”, “Місявіцкая СБ”, “Больцішская інтэграваная СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі.

Конкурсы малюнкаў:

“Мы малюем родны край”

 “Кожнаму мілы свой куток”

“Родныя краявіды”

2021-2025

Філіялы “Нацкая сельская бібліятэка”, “Канвелішская сельская бібліятэка”, “Беняконская сельская этнаграфіі”, “Пагародзенская сельская бібліятэка”, “Больцінікская сельская бібліятэка”, “Місявіцкая сельская бібліятэка”, “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

 Складальнік Праграмы

метадыст 1 кат. аддзела бібліятэчнага маркетынгу

Л.І.Фурман